A nagyvilágon e kívül... jellemzők

"...A könyv gazdagon dokumentált szociológiai vizsgálati anyagon bizonyítja, hogy a magyar nemzeti tudat és érzésvilág kettőssége a magyar nemzeti lét történetileg kialakult valóságában gyökerezik. Nem esik egybe a magyar állampolgárok politikai közössége és a magukat magyarként meghatározó személyek kulturális azonosságtudaton alapuló együttese. A kötet az 1970-es évektől kezdve mind a mai napig folyamatosan végzett reprezentatív szociológiai és szociálpszichológiai felmérések adataira támaszkodva azt mutatja, hogy a magyar nemzeti tudat és érzésviág töretlenül vészelte át a huszadik század második felének hányattatásait..."