A német szociológia története a századfordulótól 1933-ig jellemzők

"Könyvünk a német szociológia egyik legtermékenyebb és elméletileg-szemléletileg legsokhangúbb korszakának elemzését tartalmazza. E roppantul szerteágazó tudományos termelés dokumentumait az egykori megközelítésmódok alapján konstruált irányzatok, továbbá esetenként iskolák-műhelyek, illetőleg alkotói életművek alá rendelve tárgyaljuk, miközben hangsúlyt helyezünk a korabeli társadalomtudományos viták és jellegzetes témák rekonstruálására is.
Elsődleges törekvésünk, hogy értelmezéseink nagyon alapos, a legfontosabb szövegekhez szorosan tapadó rekonstrukciókon alapuljanak. További feladatunknak tekintettük tartottuk o.k. az egyes szociológiai szövegekben megbúvó ember- és társadalomkép, valamint a politikai világlátás elemeinek felszínre hozását, mivel ezek a gondolati szálak képeznek eleven kapcsolatokat a kort jellemző problémaészlelések és megoldási javaslatok legfőbb csomópontjaihoz.
A hatalmas írott anyagot irányzatok, alkotók és iskolák alapján rendszereztük, de figyelmet fordítottunk a kor szociológusait leginkább foglalkoztató témák kiemelésére, esetenként 'kitekintések', egy-egy összefoglaló fejezet keretében történő együttes tárgyalására is.
Könyvünk nem titkolt szándéka, hogy az egyetemi-főiskolai, illetve doktori képzésekben részt vevők számára egyaránt jól használható kézikönyvet bocsássunk rendelkezésre. Áttekintésünk az eszme- és kultúrtörténet, valamint a filozófia és a politikatudomány iránt érdeklődő olvasóközönség számára egyaránt hasznos szempontokkal szolgálhat."