A női választójog külföldön és hazánkban jellemzők

A könyv a bevezető elméleti alapvetéseken és a kezdeti szervezeti formákon túl bemutatja, hogy az egyes korszakokban hogyan alakultak a női szerepek, s milyen jelentős eredményeket értek el a nőmozgalmak a vizsgált országokban, s mindez milyen hatással volt a magyar viszonyokra. A könyv első részében a felvilágosodás és reformkor, majd az 1848 utáni korszak kerül feldolgozásra, amely periódust a századforduló zár. A könyv második fele a XX. század első évtizedeiben és az első világháború idején kibontakozó választójogi küzdelmeket, s azon belül is kiemelten a női választójog jogi szabályozásának történetét tárgyalja.
A téma komplex jogtörténeti feldolgozása eddig nem történt meg, csak egy-egy rövidebb áttekintésben található vázlatos utalás a hazai jogalkotással kapcsolatban.
Ezért a kiadványt ajánljuk mindazoknak, akik e témában, vagy a témával összefüggő területen kutatnak, illetve azoknak, akik alkotmányjogi ismereteiket, jogi műveltségüket kívánják e könyvben foglaltakkal gazdagítani.