A nyelvtudomány (vázlatos) története az ókortól a 19. század elejéig jellemzők

Máté Jakab nyelvtudomány-történeti munkássága az Elméletek, irányzatok, módszerek című sorozat harmadik kötetével - A nyelvtudomány (vázlatos) története az ókortól a 19. század elejéig - vált teljessé. A hatalmas időszakot átfogó munkában olvasmányos leírását adja a különböző nyelvészeti áramlatok, irányzatok és módszerek fejlődéstörténetének. A gazdag szakirodalomra támaszkodó és saját kutatásainak eredményeit is felvonultató alkotás hasznos forrása, kézikönyve lehet az egyetemi és főiskolai, valamint a PhD-képzésben részt vevő hallgatóknak.