A nyilvánosság rendszerváltása jellemzők

Az elmúlt tíz év a rendszerváltás, és benne az átalakuló nyilvánosság első évtizede is, az évforduló alkalmat kínál arra, hogy számvetést készítsünk, mi valósult meg a Klub hajdani célkitűzéseiből, hogyan működik és milyen a nyilvánosság állapota tíz évvel a rendszerváltás után.
A kötet a két szerkesztő szándékai szerint helyzetjelentés arról, ami történt, és arról, ami nem történt meg; arról, hogy hogyan történt és arról, hogy hogyan nem történt meg.