A pallérozatlanság ellenében jellemzők

Iskolázás a falvakban a polgárosodás hajnalán A kötet áttekinti a 18-19. század fordulójának népoktatással kapcsolatos pedagógiai és oktatáspolitikai törekvéseit, s ezek megvalósulásának körülményeit.