A Polgári Törvénykönyv magyarázata V. jellemzők

A törvény részletes magyarázata öt kötetben jelenik meg, követve a polgári jog hagyományosan kialakult felosztását, figyelemmel az oktatásban megszokott rendszerezésre, továbbá a kötetek kezelhetőségének, használhatóságának szempontjaira is. Az ötödik kötet a Ptk. Ötödik Részének kommentárját tartalmazza.