A pszichológia alapjai jellemzők

Ez az egyetemisták, főiskolások számára készült hiánypótló könyv elsősorban azért hasznos, mert friss, modern szemléletű és szakmailag tisztességes, megbízható anyagot tartalmaz. Másrészt az is előnyére válik, hogy túllép a szokványos általános pszichológiai bevezetőkön, bár törzsanyagát az általános pszichológia klasszikus fejezetei - figyelem, észlelés, emlékezet, képzelet, gondolkodás, érzelem, motiváció - alkotják. Emellett átfogja a pszichológia mint tudomány megszületésének előzményeit és körülményeit, továbbá igen jó jellemzést nyújt a XX. századot mintegy ötven éven át uraló, három nagy iskoláról, a behaviorizmusról, az alaklélektanról és a pszichoanalízisről.