A RAJZ METAFIZIKÁJA jellemzők

A szabadkai származású művészettörténész, Jadranka Damjanov egy kései tanulmányát jelentette meg a Flaccus Kiadó, amely a maga nemében szinte előzmények nélkülinek tekinthető. A hosszú időn át Zágrábban az egyetem művészeti tanszékén tanító professzorasszony saját kutatásaira és szakirodalmi tapasztalatokra támaszkodva állította össze a műalkotások elvontabb megközelítésének kézikönyvét azok számára, akik magasabb szinten kívánják megalapozni az esztétikai értékek megítélését, a vizuális élmény elemzését. A színes és rajzos reprodukciókon megjelenő alkotásokkal kapcsolatban három egyszerű alapkérdésre keresi a választ: hogyan nézünk, mit látunk, és hogyan tekintjük át, amit látunk. amp;quot;Túlságosan leköt minket a nyelv, a gondolatok és érzelmek kifejezésének tanult képessége. Akaratlanul is azzal foglalatoskodunk, ha emberi megnyilatkozásainkat tesszük vizsgálat tárgyává. Közben mintha megfeledkeznénk a közvetlenebbül ránk - érzékszerveinkre - ható, elemi önkifejezés törvényszerűségeiről. P