A REFORMPEDAGÓGIA MÚLTJA ÉS JELENE jellemzők

Raktári szám: NT-42497Az utóbbi években megnőtt az érdeklődés a reformiskolai törekvések iránt. Egyre több szó esik az olyan pedagógiai kezdeményezésekről, alternatív iskolamodellekről, amelyek mintája, eredete Montessori, Decroly pedagógiai munkássága, Parkhurst Dalton Planja, Steiner Waldorf- iskolája vagy Petersen Jenaplan-koncepciója, ill. Freinet Modern Iskolája. A szerző a tradicionális reformpedagógiai elvek történeti keretek közé foglalt, napjainkig tartó bemutatására vállalkozott.