A SEMMI MEZEJÉN jellemzők

A válogatott és új verseket tartalmazó kötetben a szűkebb és tágabbpátriához való ragaszkodásáról szól a költő. Mert ez a hűség nemcsak aMezőföldhöz, a Sárrét népének hagyományaihoz, a családjához valókötődésben nyilvánul meg. amp;quot;Ugyanilyen erős az is, ami a hazához, amagyar történelemhez, kultúrához, költészeti hagyományokhoz kötözi...Bár tudatosan nem archaizál, egyik-másik verse mégis úgy hangzik, minta régi protestáns igehirdetők énekverse, feddőéneke... Ilyen jellegűszövegeiben együtt, egymással össze-fonódva jelenik meg a vallásos ésa profán, a közéleti téma (Krisztusunk, országunk) amp;quot; - olvashatjuk azajánlásban. Magánélete és közösségi magatartása táplálja ezt a hangot. A többi ciklusban a szerelemről, barátságról, a költői helytállásrólvall a szerző: amp;quot;Szó a fegyvered, / pajzsod: a hit s a dac - / vértezvevagy. / S végsőkig tiszta / így maradsz, / még akkor is, ha / egerinctörő / karvaly-idő / halálos / sebeket ad amp;quot; - írja Vári FábiánLászlónak A végeken című versben. A magán- és a