A szabadság keze munkája jellemzők

Peter Bieri svájci filozófia-professzor és regényíró a filozófiatörténet egyik legtöbbet vitatott kérdését, a szabad akarat mibenlétét vizsgálja ebben a könyvben. Módszeres, szigorúan logikus felépítésű vizsgálódása során mintegy sarokba szorítja a szabad akaratot és kényszeríti rá, hogy leleplezze magát az olvasó előtt, méghozzá úgy, hogy a könyv stílusa végig megőrzi a fent idézett előszóban ígért szépírói könnyedséget.