A SZABADSÁGHARC KATONÁI (1848-1849) jellemzők

A tartalomból: Forradalom és szabadságharc * A honvédsereg egyenruhái * A császári-királyi gyalogság * A határőrség * A régi és az új huszárezredek * A nemzetőrség és az önkéntes mozgó nemzetőrség * A honvédgyalogság * A vadászcsapatok * A honvédtüzérség * Műszaki csapatok * Vasutak és gőzhajók katonai alkalmazása * Önkéntes és szabadcsapatok * A külföldi légiók * Táborkar, tábornokok * KitüntetésekSomogyi Győző rajzainak, grafikáinak ihlető forrása a hadtörténelem. Előszeretettel rajzol katonafigurákat, ábrázol előkelőket és közembereket, hol sztyeppei könnyűlovasokat, páncélos lovagokat, végvári vitézeket a régebbi korokból, hol uniformisba öltöztetett gyalogosokat, lovasokat, tüzéreket az újabb időkből. Megörökít fegyvereket, zászlókat, megannyi katonaholmit, de ugyanúgy várakat, laktanyákat, tábort és csatateret. Munkái a magyar történelem korszakolása szerint, tematikus összeállításban jelennek meg a kiadó sorozatában, és képi világát neves hadtörténészek írásai teszik teljessé.