A Szaharán keresztül jellemzők

Az újkori ipari technika egyik legragyogóbb diadala a Szahara átszelése. A Citroën gyár 1921-ben Kégresse mérnök vezetésével fogott hozzá annak a típusnak a tervezéséhez, amellyel végül megoldották a mély homokban való automobilközlekedést. A hernyótalpas, vagy kaucsuk-talpas kocsik gyártásáról volt szó. A gyár vezetősége eltökélte, hogy megkockáztatja a touggourt-timbuktui expedíciót, melynek vezetői: Georges-Marie Haardt a gyár vezető igazgatója, Louis Aoudouin-Dubreuil egy afrikai gyarmati szolgálatban edződött katona, volt lovastiszt, majd repülőtiszt.