A SZENT KORONA - ESZME IDŐSZERŰSÉGE jellemzők

A kötet tudományos és ismeretterjesztő igényeknek megfelelően mutatja be a Szent Korona és a Szent Korona-eszme korunkban betöltött, sokszor tudomásul nem vett és mégis a tudományos szemléletben és a közéletben is kikerülhetetlen szerepét. A történetiségében és modernségében aktuális nemzeti örökség időszerű kérdéseiről átfogó képet adó Kocsis István, Tóth Zoltán József, Zétényi Zsolt, valamint Csapó Endre tanulmányai mellett, a gondolati folytonosság fenntartása jegyében, a könyv egyediségeként pályát kezdő szerzők munkáit is közli. A kötet szándékát és célját tekintve folytatása A Magyar Szent Korona és Szentkorona-tan az ezredfordulón c., a millennium tiszteletére megjelent tanulmánykötetnek. (Szent István Társulat, Budapest, 1999)