A szentlélek jellemzők

"A Szentlélek működik körünkben. De gyakran nem vesszük észre őt, holott tudjuk: embereket vezérel a hitre, megerősíti őket a szeretetben, támogatja az imádságban. A Lélek Isten ereje, amely elevenen tartja istentiszteleteinket. Inspirációja nélkül egyháza, a benne élő gyülekezetek és emberek elveszítenék életerejüket és kisugárzásukat. Működése nélkül az egyház nem kelt volna életre.
Leírásunknak az a célja, hogy hidat verjen és kapcsolatot teremtsen a között, amit a Biblia szereplői a Lélekkel és jelenlétével kapcsolatban megéltek, és a között, amit az ember ma tapasztalhat meg működéséből." (A szerző)