A szentlélek ezer arca I. jellemzők

A kétkötetes mű első kötete a teremtés dinamikájával, istengyermeki mivoltunkkal, az inspiráció és az intuíció jelenségével, a szeretet bensőségességével és a bennünk imádkozó Lélekkel foglalkozik.