A SZÉTZILÁLT NEMZET jellemzők

Az új Csoóri-esszék világát is áthatják a kemény tartásra, eltökélt cselekvésre mutató magatartáspéldák. A gordiuszi csomót nem szétvágó, hanem kibogozó Illyés Gyula és a Szárszói beszédet megíró és elmondó Németh László példája örök érvényű erkölcsi tanulság is. De feledhetetlen a Petőfi századost – jobb kezének előző napi megsebesülése miatt – bal kézzel kitüntető Bem tábornok is. Feledhetetlen a Himnusz újraírására felkért Illyés és Kodály magatartása is. Milyen a zenei értéke Erkel munkájának? – kérdezte Illyés. – Nem helyettesíthető! – felelte Kodály megfellebbezhetetlenül. – Ki rendezte a tegnapi tüntetést az apja temetésén – kérdezte a nyomozó Kós Károly lányától. Ő azt válaszolta: – A Halott! – Ezzel az erkölcsi igényességgel szól Csoóri Sándor a nemzetről is.