A TÁRSADALMI DIFFERENCIÁLÓDÁSRÓL jellemzők

Georg Simmel (1858 - 1918) a német szociológia egyik amp;quot;alapító atyja amp;quot;, a modern társadalomelméleti gondolkodás klasszikusa. 1890-ben jelent meg első nagyobb munkája, A társadalmi differenciálódásról. Simmel munkája amellett hogy a szociológiatörténet egyik meghatározó műve, a modern csoportlélektan és szociálpszichológia forrásvidékére is elvezeti az olvasót. A fordító, Weiss János alapos tanulmányban mutatja be a fiatal Simmel e művének máig eleven problémafölvetéseit.