A társadalom fogaskerekei jellemzők

A mű nagyvonalú áttekintése mindazoknak a témaköröknek, melyeket a modern analitikus és empirikus társadalomtudományok felvetnek. Milyen mechanizmusok alakítják az emberi cselekvést és interakciót? Mennyiben segít a racionális döntések elmélete az egyéni és társadalmi viselkedés megértésében? Hol húzódnak a racionalitás határai, és milyen alternatívái vannak? Melyek az irracionális viselkedés főbb formái? Hogyan összegződnek az egyéni cselekvések nem szándékolt mellékkövetkezményei? Hogyan alakul az egyensúly, a kooperáció és a koordináció a társadalmi életben? Mi a normák és intézmények szerepe a társadalmi rend megszilárdulásában? A mű "bevezetés" a társadalomtudományokba.