A természet fogalma jellemzők

Whitehead 1919-ben - felkérésre - előadássorozatot tartott a Trinity College-ban azzal a céllal, hogy lefektesse egy olyan természetfilozófia alapjait, amely nélkülözhetetlen egy újrarendezett elméleti fizika kidolgozásához. A kötet, apró módosításokkal, az eredeti előadásokat tartalmazza. Legfontosabb témái a filozófia és a tudomány olyan alapproblémái, mint a szubsztancia, a tér és az idő, a mozgás; fejtegetéseinek legérdekesebb része pedig az einsteini módszer kritikája és saját ún. négydimenziós tér-idő sokaságelméletének bemutatása. A könyv a szerző természetfilozófiai munkásságának egyik legkimagaslóbb teljesítménye.