A TESTNEVELÉS ELMÉLETE ÉS MÓDSZERTANA - TESTNEVELÉS ÉS SPORT jellemzők

A témát a kultúra és testkultúra értelmezése vezeti be, majd céltani (teleológiai) rendszer alapján, a tantervelméleti ismereteket mutatja be. Ismerteti a testnevelési óra sajátosságait, és a testnevelés oktatásának központi kérdését,a motoros tanulás taxonómiai rendszereét, amely Bloom elméletéhez kapcsolódik, hazánkban először mutatja be teljes részletességgel. A módszertani rész külön foglalkozik a készségek és képességek alakításának, fejlesztésének módszereivel.