A tíz kicsi óvodás jellemzők

A matematikai tájékozottság előfeltétele a tízes számkörben történő hibátlan műveletvégzés. Az iskolapadban a gyerekeknek egyszerre kell megismerniük a számok képét és azok mennyiségtartalmát.
E kiadványra a z alábbiak jellemzők: - számjegyek nélkül gyakoroltatja a mennyiségek felismerését
- képekkel és szituációkkal mutatja meg a bontást, pótlást
- lehetőséget nyújt a számszomszédok megnevezésére, a sorszámnevek kifejezésére és a halmazokba történő besorolásra
- könnyen értelmezhető helyzetekbe ágyazza az egyes műveleteket, és ezzel a szöveges feladatok gyakorlására is lehetőséget nyújt
- két sorban, illetve dominókon kerülnek jelölésre a mennyiségek, és ez a mennyiségállandóság kialakítását is segíti
- az egyes témákhoz készült ellenőrző lapok feltárják az esetleges hiányosságokat
- a foglalkoztató személy útmutatást kap a felzárkóztatáshoz.
Az iskolakezdés előtti időszakban érdemes elvégeztetni a gyermekkel a munkafüzet feladatait, hogy a matematika a siker forrása legyen.