A történelemről, a történetírásról jellemzők

Az elmúlt évszázadra az emberiség, mint az erőszak korára tekint vissza, a mostaniról pedig azt tartják, hogy radikálisan meg fog változni benne az emberi civilizáció. Ez a kettős attitűd segíti annak megértését, hogy miképpen lett a világ olyan, amilyennek ma látjuk, és mi okból és mily módon szeretne az ember egy jobb világot teremteni a maga számára. A szerző most magát a történelmet, mint a múlt-jelen-jövő folyamatosságát fogja vallatóra: kérdéseket tesz fel és megpróbálja kicsikarni a mindnyájunk számára fontos válaszokat. Ezért e tanulmányfüzér mintegy rezüméje annak az évtizedes gondolkodási folyamatnak, a dolgok átélésének, szakmai előrehaladásnak és fejlődésnek, amelybe a történész szerző ismert munkáin keresztül már bepillanthattunk. A kötetben e briliáns szakember személyes tanúságot tesz arról, hogy mit kell értenünk a történelmen, mi a történetírás legfontosabb feladata, hogyan kell viszonyulnunk a múlthoz és az milyen kötelezettségeket ró ránk a jövő alternatíváinak felvázolásában.