A törzs szavai jellemzők

A törzs szavai. Írások az anyanyelvről címmel sajátos kötetet vesz kezébe az olvasó. Sajátosat, mert a 20. századi magyar szépirodalom meghatározó egyéniségének a nyelvvel, nyelvhasználatunkkal kapcsolatos megfigyeléseit, aggódását és örömeit, tanácsait és javaslatait tartalmazza. A költőket, írókat ugyanis gyakran megragadja legfőbb eszközüknek, a nyelvnek, az anyanyelvnek a létrejötte, történeti alakulása, jövendője, egy-egy sajátsága vagy éppen valós, esetleg vélt negatívuma. De rendszerint nem a szaktudomány irányítja őket, hanem a megérzés, Illyés Gyula szavával: a ráérzés. Ilyenformán felülről, az "egész" felől, illetve belülről, a lényegiből kiindulva tudják megközelíteni a nyelvet.