A végelszámolási eljárás jellemzők

A végelszámolási normákat 2006. július 1-jétől a Cégtörvény tartalmazza. Ezek az előírások részletesen szabályozzák a végelszámolás megindítását, lefolytatását és befejezésének feltételeit; meghatározzák a végelszámoló felelősségét, jogállását; az önkéntes, az egyszerűsített és a kényszer-végelszámolás során teljesítendő feladatait. A könyv kitér a végelszámolási szabályok hatálybalépése óta bekövetkezett változásokra, és ismerteti a végelszámolás tárgykörében született lényegesebb bírósági döntéseket, az irányadó joggyakorlatot is.