A végintézkedések jellemzők

A kötet a végintézkedésen alapuló öröklés szabályait dolgozza fel, részletesen foglalkozik a végintézkedés leggyakoribb formáival: a végrendelettel és az öröklési szerződéssel. A formai és tartalmi követelmények ismertetésével segít a végrendelet megalkotásában, az "eltartási szerződés"-ként ismert öröklési szerződés megkötésében, buktatói elkerülésében, de azoknak is eligazítást nyújt, akik az örökhagyó halálát követően a közjegyző vagy a bíróság előtt kívánják a végintézkedésen alapuló, vagy éppen azzal szembeni igényeiket érvényesíteni. A könyv 2001. évi megjelenése óta bekövetkezett, a Polgári Törvénykönyvet érintő módosításokat hatályosító pótfüzet dolgozza fel.