A világ és az emberiség eredete a Bibliában jellemzők

A szerző a bibliai őstörténet tanítását a katolikus bibliakutatás mai álláspontja szerint ismerteti.