A világtörténelem anekdotakincse jellemzők

Az anekdota a világ legtitokzatosabb irodalmi műfaja. Váratlanul, meglepetésszerűen, akkor és ott bukkan föl, amikor és ahol nem is számítasz rá. Elmerülsz ókori filozófiai bölcsességekben, mondjuk Arisztotelész Nikomakhoszi etikájában és fölkacagsz, mert a komor gondolatok közül kipattan egy mulatságos anekdota. Tanulmányozod Ciceró szónoklatait, Josephus Flavius történeti művét, idősb Plinius természeti enciklopédiáját, Seneca episztoláit, Tacitus Annaleseit, és minduntalan elbűvöli anekdotákba ütközöl. A középkorvég és az újkorkezdet reneszánsz irodalma, de már Boccaccio és megannyi buja, sikamlós anekdota... (Részlet az előszóból)