A VISZONOSSÁG ALAKZATAI jellemzők

Az újvidéki irodalomtörténész korábbi köteteinek alaptémáját tágítja: a tér tematizálását a kortárs irodalomban. Most azonban e problémakörnek az identitásalakító aspektusait bontja ki: a kulturális kereszteződések, a kultúraköziség tapasztalatát, a perszonális mítoszteremtés, a nemzedéki nyelvszakadás, az egzisztenciális térérzetek vagy a beszédperspektívák alakzatait elemzi a huszadik századi és kortárs (részben délvidéki) magyar, illetve szerb irodalomban. Az eredeti megjelenési adatokkal ellátott tanulmánykötet a kortárs irodalomkritika kérdései iránt érdeklődő, az irodalomelméleti szakzsargonban jártas olvasók figyelmébe ajánlható.