A WEHRMACHT - A HARMADIK BIRODALOM FEGYVERES EREJE jellemzők

A Wehrmachtban csaknem tizennyolcmillió férfi teljesített szolgálatot. Több mint öt éven át a világtörténelem legvéresebb háborúját vívta, volt idő, amikor fél Európát elfoglalta, de végül teljes vereséget szenvedett. Hitler Wehrmachtja nem csupán a német történelem leghatalmasabb hadviselő serege volt, hanem olyan milliós hadsereg is, amely nagyobb területet foglalt el, mint előtte bármely német hadsereg. Felesküdött a diktátor személyére, s ezzel a diktatúra eszközévé alacsonyodott le: egy őrült faji háború beteljesítőjévé. A háborúban vagy a hadifogságban több mint ötmillió német katona vesztette életét. Hat és fél évtizeddel a háború vége után ideje a számvetésnek. A legújabb történeti kutatások, az utolsó élő kortársak megkérdezése, valamint számos levéltári és magángyűjteménybeli anyag feldolgozása tette lehetővé Guido Knoppnak, hogy megírja ezt a könyvét is. Hogyan kerülhettek a poroszos nevelésű tisztek a rezsim vonzásába, miképpen változott meg Hitlerhez fűződő kapcsolatuk? Ho