A ZSIDÓ KULTÚRA LEXIKONA jellemzők

A szerzőpáros átfogó munkája eredetileg a tekintélyes Larousse kiadónál jelent meg 1998-ban. A zsidó kultúra lexikona világosan rendszerezett ismereteket ad, mindenfajta apologetikus törekvéstől mentesen. Nem csupán a judaizmus, hanem a zsidó civilizáció szótára: a zsidó nép történelmét és kulturális örökségét a maga gazdagságában és sokszínűségében mutatja be. Egyformán helyet kap benne Kelet és Nyugat, Észak és Dél, askenázik és szefárdok, Izrael és a diaszpóra, férfiak és nők, hit, hiedelmek, szokások, alkotók és alkotások. A hajdani és a kortárs judaizmus egyetlen érzékeny kérdését sem kerüli meg, a zsidó identitás minden vetületéről képet ad, a zsidó szellem történetének valamennyi fontos irányzatát tárgyalja. A zsidó rítus, misztika és filozófia, a nagy szöveghagyományok bemutatása mellett a valláshoz közvetlenül nem kötődő zsidó kulturális értékeket is számba veszi a világi irodalom, a képzőművészetek, a zene, a tánc és a filmművészet területén egyaránt. A skála az étkezési előí