Abszolút egyidejűség jellemzők

"...Ezennel tehát a problémát, és annak megoldását nyilvános vitára bocsátom. Döntsék el, kinek van igaza! Csak Isten szemével láthatjuk meg az Igazságot! Isten abszolút egyidejűséggel tekint a Világra, ekképpen tartja Mindenhatósága alatt a Világegyetemet."