Accessus ad Janum jellemzők

"A legtöbb XV. századi itáliai humanista szemében az, aki Itálián kívülről, a félsziget északi részén magasodó Alpokon túli világból érkezett, ultramontanus, hegyentúli volt, egy barbár világ küldötte. E tanulmány célja az első nagy hegyentúli humanista, Janus Pannonius költészetének értelmezése a korabeli Itáliában mértékadónak tekintett előírások és gyakorlat szemszögéből" (Jankovits László) Janus Pannonius életének, tanulmányainak, mestereinek és mintáinak áttekintése után egy-egy fejezet szól a retorikai előgyakorlatokról, az ún. pajzán epigrammákról, a panegyricusokról, majd híres magyarországi elégiák, a Búcsú Váradtól és az Ad animam suam című versek sokrétű vizsgálata következik.