AKADÉMIAI HELYESÍRÁSI SZÓTÁR jellemzők

Gyorsan változó világunkban anyanyelvünk is részese a folyamatoknak, maga is változik, fejlődik, gazdagodik, ezért fontosnak tartjuk, hogy friss, a korábbiaknál jóval bővebb szóállománnyal rendelkező kiadvánnyal segítsük a helyes írásmód használatát. A szójegyzék A magyar helyesírás szabályai című mű szabályain alapul, de a legfőbb szempont a minél nagyobb szóanyag bemutatása volt.Arra törekedtünk, hogy aki kézbe veszi a kötete, minél több szó helyes írásmódját találja meg. A Magyar helyesírási szótár című alapművet jelen kiadványunk nem váltja ki, nem is ez volt a szándék: egy viszonylag nagy szólistával, a szavakhoz kapcsolt információk (elválasztás, kivételek) nélkül kívánunk segítséget nyújtani a magyar szavak helyesírásához.