Alkotmányi értékek és alkotmánybíráskodás jellemzők

Melyek a poszmodernitás általános jellemzői? Melyek a liberális, a szociális és az alkotmányos jogállam egybeeső és eltérő vonásai Európában?