Álmoskönyv jellemzők

Vajon mit is jelent, amikor pappal álmodunk? És amikor almát, na­pot vagy hasonló jelképet látunk álmunkban? Krúdy Gyula óta szá­mosan igyekeztek foglalkozni éle­tünk e kevésbé fontosnak tartott, ám­bár érdekes, titokzatos aspektusával, mely a babonák világát is meghatározta évezredek óta. Sokan földön­túli, isteni üzeneteket látnak bennük ma is, nem szól­va a sors álmokban meglátható fordulópontjairól. Te­hát igen népszerű manapság az álmok megfigyelése, lejegyzése és értelmezése: nemcsak a babonák, a már száz éve is divatos álmoskönyvek, de a pszichológia szintjén is.