AMIT AZ ÉLETBIZTOSITÁSOKRÓL TUDNI KELL jellemzők

Amit az életbiztosításokról tudni kell Nagy László Nándor A vagyontárgyak biztosításából kiinduló materialista gondolkodásmódnak jó nagy zökkenést jelent, amikor arról beszélünk, hogy életünk is biztosítás tárgya. Itt ugyanis a biztosított élete vagy halála a biztosítási esemény. Az ugyanakkor vitathatatlan, hogy az élethelyzet változása kihat az anyagiakra is, épp ezért ez változást, terhet jelent a biztosítottnak, vagy annak, aki viselni kénytelen. Természetesen ebben a biztosítási módban a bekövetkezett kár nem forintosítható, így itt a biztosító és a vele szerződő fél döntésén alapul mekkora lesz a fedezet, a biztosítási összeg. Ugyancsak a szerződő fél és a biztosított megállapodásától függ, hogy milyen hosszú időre, milyen kockázatra és milyen nagyságú összegre kell fedezetet teremteni. Ahhoz, hogy ez a megállapodás a biztosított részéről is megelégedéssel záruljon nem árt, ha a biztosítási módozatok, költségek és kifizetések útvesztőjében vezetőre találunk. Ezt a szerepet kívánj