Amit az irodalomtanításról tudni kellene... jellemzők

A könyv gyakorló magyartanárok és magyar szakos hallgatók nélkülözhetetlen szakkönyve. A szerző az irodalomtanítás problémaköréből azokat a témaköröket emeli ki, amelyekkel leírható, megragadható a tárgy tanításának tartalma. A történetileg változó irodalomfogalom kialakításának módszereiről, a műismeret, az elméleti és történeti képzés technikáiról is szó esik a könyvben. A szerző bemutatja az írás- és olvasáskészség fejlesztési technikáit, részletesen áttekinti az irodalomórák tervezésének szintjeit (tanmenet, óratípusok, tematikus terv), az irodalomórán alkalmazható különböző tanári módszereket, és óravázlatokkal, óratervekkel, gyakorlati útmutatókkal segíti a leendő és gyakorló tanárok munkáját.