Amit az óvónőnek észre kell venni jellemzők

(tájékozódó vizsgálat a nagycsoportos óvodások képesség- és készségszintjéről) A könyvben megjelenő vizsgálati eljárást és a hozzá kapcsolódó értékelési és értelmezési módszereket rendszerező elmélet egészíti ki. Az értékelés segítésére egy komplett vizsgálatot is mellékeltünk a szöveges leíráshoz. Nagy terjedelemben fellelhetők a gyermekekkel együtt elkészíthető játékok. Ezeket az eszközöket didaktikus sorrendbe, egymásra épülve és fokozatosan nehezedve rendszereztük a játéktárba. Célunk volt, hogy a preventív és korrekciós munkához egyaránt felhasználható fejlesztő eszközkészletet állíthassanak össze az óvónők. Az anyanyelvi játékok teljes skálája és a kreatív finommotorika fejlesztés eszközei, technikái is megtalálhatók a kiadványban.