Analitikus filozófia és fenomenológia - Minden filozófia "nyelvkritika" ll. jellemzők

Kutatásunk központi vállalkozása egy kétkötetes tanulmánygyűjtemény. Az első kötet a nyelvfilozófia 17–19. századi, a második pedig a 20. századi történetéről tartalmaz tanulmányokat. Mindkét kötet függelékében néhány olyan primer szöveg kap helyet, mely a tanulmányok valamelyikéhez kapcsolódik, s magyarul még nem hozzáférhető.