ANGLICIZMUSOK - ANGOL KIFEJEZÉSEK ÉS SZÓLÁSOK jellemzők

# több mint 1000 brit angol címszó# 3000 idiomatikus kifejezés (kollokációk, idiómák, közmondások és vonzatos igék)# a könnyebb megértést segítő példamondatok# angol–magyar és magyar–angol rész# elsősorban haladó nyelvtanulóknak