Angol igeidők jellemzők

Zoltán Erika új könyve ahhoz nyújt segítséget a magyar anyanyelvű nyelvtanulóknak, ami az angol nyelv elsajátítása során talán a legnagyobb nehézséget okozza: az igeidők használatának a megtanulásához. Magyar nyelvű, könnyen érthető magyarázatait számos példával, példamondattal (és azok fordításaival) illusztrálja, és minden esetben gyakorlatsorokat is közöl, tehát megérteti és begyakoroltatja az angol igeidők használatát. Természetesen közli a gyakorlatok megoldásait is. A könyv egyéni és csoportos nyelvtanulásra egyaránt alkalmas.