Átmeneti rítusok jellemzők

E könyv a magyar társadalomtudományi könyvkiadás nagy adósságai közé tartozik, mely a 20. század elejének klasszikus vallásantropológiai értekezése.
Van Gennep felfogása szerint a rítusok általános kategóriáján belül az "átmeneti rítusok" olyan csoportot képeznek, amelyek az emberélet fázisaihoz és fordulóihoz (születés, serdülés, ifjúavatás, házasság, halál stb.), avval összefüggésben pedig az egyén egyik társadalmi státusból és szerepből a másikba való kerüléséhez kapcsolódnak - az ember biológiai és kulturális létét ily módon egységbe foglalva. A közös funkció, a biológiai és szociológiai átmenet megvalósítása és megünneplése szolgál magyarázattal e látszólag heterogén rítusok összetartozására, illetve - van Gennep által felfedezett - egységes sémájára: arra, hogy mindegyikük hármas sémán alapul (elválasztó, határhelyzeti és befogadó rítusok), s hogy az átmenetet gyakran materiális szimbólumok formájában (pl: küszöb, kapu) is megjelenítik.
Van Gennep műve egy évszázad társadalomtudományi kutatását előlegezi meg; az elmúlt száz év néprajzi, folklorisztikai, kulturális antropológiai, szociológiai és vallástudományi művei, M. Gluckman, V. Turner és mások rítuskutatásai az Átmeneti rítusok fényében válnak igazán érthetővé és értékelhetővé.