Az alexandriai teológia jellemzők

E kötet az alexandriai ókeresztény teológiai hagyomány történetét igyekszik bemutatni az előzményektől (Alexandriai Philón zsidó filozófus és teológus munkássága) a IV. század végéig. A szerző Alexandriai Kelemennek a hitre, a tudásra, az isteni és az emberi természetre vonatkozó elgondolásait elemzi. A könyv bemutatja az alexandriai iskola későbbi vezetőinek munkásságát, külön Origenészét, és az őt követő szerzetesi mozgalom tevékenységét.