Az amerikai irodalom története jellemzők

A monográfia a legújabb kutatások alapján mutatja be az amerikai irodalom négyszáz éves történetét. Tizennégy fejezetre tagolódik, amelyek a gyarmatosítás korát, az amerikai forradalom korszakát, az amerikai reneszánsz évtizedeit, a postbellum időszakot, továbbá a modernizmus és a posztmodernizmus korát jelölik meg az amerikai irodalom legfontosabb periódusaiként. A Magyarországon is népszerű, kanonikus szerzők (mint pl. Poe, Hawthorne, Melville, Whitman, Dickinson, Mark Twain, James, London, Dreiser, Hemingway, Fitzgerald, Faulkner, Heller, Salinger) mellett kiemelten szerepelnek többek között az afroamerikai és a női írás újra- vagy újonnan kanonizált képviselői (mint pl. Douglass, Jacobs, Chopin, Barnes, Cather, Hurston, Larsen, Fauset, Morrison, Silko, Erdrich, Cisneros), valamint a kísérleti hagyomány művelői (mint pl. Stein, H. D., Rakosi, Olson, az ún. language-költők, Barth, Pynchon, Hawkes).
A különböző korszakokat, irányzatokat vagy szerzőket bemutató tanulmányok a recepció történetét is feltárják, nyomon követve a kritikai értelmezés és olvasás terén bekövetkezett változásokat. A munka hozzájárul az amerikai kritikai terminológia átültetéséhez, s egyben feldolgozza a magyarországi amerikanisztika egyre gazdagabb termését is.