AZ ANDRAGÓGIA ELMÉLETE, TÖRTÉNETE, TÁRSADALMI FUNKCIÓI, GYAKORLATA jellemzők

A könyv olvasása során az érdeklődő választ találhat arra a kérdésre, hogy mit jelent napjainkban a felnőttnevelés tudománya, hiszen a kötet az andragógia és a felnőttkori tanulás alapfogalmain, elméletein és történetén, valamint a felnőttkor legfontosabb jellemzőin keresztül azt a kérdést vizsgálja, hogy az andragógia miért korunk egyik legdinamikusabban fejlődő tudománya, eredményei hogyan segíthetik közvetlenül a felnőtteket.Az olvasóban átfogó kép alakul ki a felnőttkori tanulás sajátosságairól, va-lamint a felnőttképzés támogatásának nemzetközi „jó gyakorlatairól”, de a szerző felhívja a figyelmet arra is, hogy a felnőttnevelés hatásrendszerei al-kalmasak a gazdasági-társadalmi problémák hatékony kezelésére, ezzel az egyéni életutak pozitív befolyásolására.Az életen át tartó tanulás szemlélete is megjelenik a könyvben, hiszen ebből kiindulva vitathatatlan, hogy az iskolarendszerben megszerzett tudás ki-egészítésre szorul, ezért azt a felnőttképzés keretei között a munkaerőpiac el-