Az aradi káptalan jegyzőkönyv-töredéke (1504-1518) jellemzők

Az aradi káptalan levéltárát a 16. században a török pusztítás elől Erdélybe menekítették és sokáig tartotta magát a tévhit, hogy itt teljes egészében elpusztult. Erre cáfol rá az a mintegy 20 oldalnyi, 16. század elejéről származó regisztrumtöredék, amelynek kivonatolására a forrás közzétevője vállalkozott. A jegyzőkönyvet az is érdekessé teszi, hogy 18. századi másolatban fentmaradt Laskay János gyulafehérvári requisitornak azon traktátusa, amelyet 1582-ben írt ugyanezen regisztrum elé. Az a tény, hogy az utókorra éppen az a jegyzőkönyvtöredék maradt, amelyhez Laskay szép humanista latinsággal bevezetőt írt, megkövetelte a jelzett előszó és a jegyzőkönyvtöredék együttes tárgyalását és kiadását.