Az asszony napba öltözik jellemzők

Kiss Irén nevét a Ne mondj le semmiről című antológiából ismerhettük meg, ahol Zelk Zoltán így mutatta be: "...Vérbeli költő, s annyira az, hogy nem formát, hanem formakészséget, nem hangot, hanem hangütést, nem a már elmondottat, hanem az elmondandóhoz szükséges nekigyürkőzést - vagyis költészetet tanul elődöktől s kortársaktól is ... Jobban tiszteli a formát, mint a legtöbb kortársa. Szerencsére, ez a tisztelet szabad versein is látszik, azokat is szűkszavúbbá formálja. S az általa vallott Ady hatás? Az is a szerencséje. Mert azt tanulja Adytól: akkor vers a vers, ha teli szenvedéllyel, ha minden sora izzik ... És apokaliptikus látomásai is vannak, hiszen még olyan fiatal, és humora is van, és játszani is szeret, mintha már tudná, amit csak az öregek tudnak..."