Az attrakciótól az élményig jellemzők

A kötet azoknak a szakembereknek kíván segítséget nyújtani, akiknek feladata különféle attrakciók tervezése, létrehozása és fenntartása. A könyv első része a turizmus átfogó kérdéskörével foglalkozik. Az első fejezetben bemutatásra kerül a turizmus rendszere, ezt az örökség fogalmának tisztázása követi, majd szó esik a tematikus utak kialakításának problémáiról. A kötet második része a látogatómenedzsment kérdéseit tárgyalja. A negyedik fejezetben a látogatói élmény pszichológia hátterének elemzésére kerül sor. Ezután a bemutatási módszerek és eszközök osztályozása és részletes bemutatása következik. A hatodik fejezet az interpretáció elemzését tárja fel.